Autovrakoviště AUTO ELA s.r.o. Třebíč

Hlavní činností společnosti Auto Ela s.r.o. je ekologická likvidace autovraků.

Provozujeme vlastní autovrakoviště v Třebíči, kde je možné koupit použité náhradní díly pro automobily většiny značek (více jak 120 vozidel na náhradní díly).

Doklad o předání vozidla k ekologické likvidaci

Při odhlašování motorového vozidla z evidence je nutné předložit doklad o předání vozidla k ekologické likvidaci, který mohou vydat pouze zařízení schválená ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraku dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Naše společnost je držitelem Oprávnění k likvidaci autovraků.

Autovrak je definován jako nebezpečný odpad, pokud není odstraněn v souladu se zákonem o odpadech, je považováno toto jednání za trestné.

Ekologická likvidace autovraku

Provádíme ekologickou likvidaci autovraků a vydáváme doklad o ekologické likvidaci pro registr vozidel, resp. Potvrzení o převzetí autovraku.

  • Ekologická likvidace vozidla ZDARMA
  • Vystavení protokolu o likvidaci ZDARMA
  • Odtah autovraku ZDARMA (při větší vzdálenosti dohoda)
  • Doručení dokladů na Vámi určenou adresu ZDARMA

Výkup vozidel a součástí

Naše společnost dále vykupuje nákladní vozidla, katalyzátory a baterie.

Použité náhradní díly na prodej

Prodáváme použité autodíly z havarovaných vozidel a likvidovaných autovraků většiny značek. Cenu jednotlivých dílů stanovujeme dohodou. Naše aktuální nabídka vozidel s použitými autodíly na prodej.

Plná moc

V rámci komplexního servisu při likvidaci autovraku můžeme zajistit i trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel na základě nám udělené plné moci (ke stažení zde: Plná moc pro registr vozidel).

Důležité upozornění

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své vysloužilé auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla. Abyste se nestali obětí podvodného jednání i Vy, zjistěte si dle názvu nebo IČ zda společnost, která Váš vůz přebírá, má oprávnění pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a je tedy oprávněna Váš autovrak ekologicky zlikvidovat. Zde si můžete on-line ověřit zda firma, která vás oslovila je oprávněna likvidovat autovraky:


Vstup do informačního systému MAISOH